SWEDEN
Isobar utsedda till Ledare i 2019 Gartner Magic Quadrant för Globala Digitala Marknadsföringsbyråer

2019-03-21

Isobar utsedda till Ledare i 2019 Gartner Magic Quadrant för Globala Digitala Marknadsföringsbyråer

Den globala digitalbyrån Isobar, som är en del i Dentsu Aegis Network, har för femte året i rad placerats i det ledande segmentet i ”Gartner Magic Quadrant for Global Marketing Agencies”. Totalt har 20 digitala marknadsföringsbyråer utvärderats i Gartners årliga undersökning.

Sedan 2018 års undersökning har Isobar förbättrats inom de två huvudkriterierna – förmåga att verkställa sin vision och helhetsvision. Isobar placerar sig dessutom, återigen, längst ut på axeln som skattar förmåga att verkställa helhetsvisionen. Gartner säger ”Precis som marknadschefer strävar efter att vinna kundupplevelser och intäktsresultat, strävar globala marknadsföringsbyråer efter att möta de nya kraven.” Den fullständiga rapporten från undersökningen hittar du här.

Som en del i arbetet att fortsätta ligga i framkant tillkännagav Isobar för några månader sedan förvärvet av den digitala marknadsförings- och handelsbyrån, DEG.

Isobars globala verkställande direktör, Jean Lin, har sagt ”Isobar vill vara sina kunders förstahandsval av upplevelsebyrå. Vi ser såklart att det går hand i hand med vår förmåga att utföra och fullfölja vår vision och vi tror att det också är det som avspeglar sig i att vi år efter år positionerar oss som Ledare i Magic Quadrant. Vi har alltid varit ledande inom digitalt och upplevelser, och i och med att branschen utvecklas blir det ännu viktigare för oss att få med vårt kreativa designtänkande i allt vi gör.”

Isobars amerikanska verkställande direktör, Deb Boyda, säger: Vår unika förmåga att mäta omedveten känslomässig respons möjliggör för oss att skapa upplevelser som fokuserar på människors önskningar och motiv, i tillägg till deras beteenden. Det gör våra upplevelser fylliga och engagerande. Vi tror att Gartner’s rapport bekräftar vår vision att leverera upplevelsebaserad transformation till våra kunder.”

Källa: Gartner, Magic Quadrant for Global Marketing Agencies, Jay Wilson, Ewan McIntyre, Elizabeth Shaw, Laurel Erickson, 14 mars 2019.

Gartner disclaimer

Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som avbildas i dess publicerade undersökningar och rekommenderar inte teknikanvändare att endast välja de aktörer som har högsta betyg eller annan beteckning. Gartners undersökningar består av Gartners undersökningsorganisations åsikter och bör inte tolkas som fakta. Gartner har en disclaimer för alla garantier, uttryckta eller underförstådda, i dess undersökningar, inklusive eventuella garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

Sweden

Senaste nytt