SWEDEN
Redo för framtiden med Telias digitala index

Redo för framtiden med Telias digitala index

Telia

Telia hjälper svenska arbetsplatser att testa hur REDO de är för den alltmer digitaliserade framtiden.

Resultatet

Hittills har kampanjen uppnått målen med antal genomförda test. Det har gett Telia ett bra underlag som de kan använda för att uppnå sin målsättning att hjälpa svenska företag att bli mer digitala. 

Då sajten är en always-on-satsning mäter vi det samlade resultatet på årsbasis.

Utmaningen

Synliggöra Telias ICT-lösningar på ett lekfullt och inkluderande sätt.

Telia har som mål att hjälpa till att stänga den digitala klyftan i Sverige och hjälpa företag att skapa tillväxt genom digitalisering. Som en del i detta vill de att fler företag, i alla storlekar, ska känna till och utnyttja deras helhetslösningar inom ICT. Vårt uppdrag var att synliggöra Telias ICT-lösningar på ett lekfullt och inkluderande sätt och med det nå ut till en bred målgrupp.

Idén

Grunden i kampanjen är ett test som också återspeglar komplexiteten i dagens digitala samhälle.

Telia har tillsammans med SKI genomfört en undersökning där 1000 svenska företag i olika storlekar svarat på hur digitaliserade deras arbetsplatser är. Baserat på svaren utvecklade Telia ett digitalt index. Tanken med Telias digitala index var att göra det möjligt att jämföra digitaliseringsgraden mellan företag inom samma bransch, storlek och geografiska område.

Med Telias digitala index som utgångspunkt utvecklade vi kampanjen Redo för framtiden. Grunden i kampanjen är ett lustfyllt, lekfullt och inkluderande test som också återspeglar komplexiteten i dagens digitala samhälle genom ett utpräglat grafiskt manér. Testet är uppdelat i nio frågor fördelade på fyra kategorier:

- Automatisering
- Informationsflöden
- Distansarbete
- Sociala medier

Varje deltagare får både ett samlat resultat som inkluderar alla de fyra kategorierna, och ett resultat för varje kategori. Ju högre index i resultatet, desto mer REDO för framtiden är arbetsplatsen.

För att ge testet ett mervärde anpassades alla svar individuellt efter varje deltagares index och arbetsplats. Svaren fick man skickade till sin e-postadress efter att testet genomförts.

Gör testet här!

För att lansera testet tog Isobar även fram en lanseringskampanj. Den integrerade kampanjen innehöll bland annat en reklamfilm, innehåll till sociala medier, en informationsfolder om Telias digitala index, displayannonsering och content.