SWEDEN
Framtiden i våra händer – I & II

Framtiden i våra händer – I & II

Kia Motors Sweden

Två Kia-kampanjer som lyfter fram deras satsning på att elektrifiera Sverige på riktigt – genom Kia e-Niro, Kia e-Soul och deras andra laddbara bilar.

Resultatet

Kia har det senaste året utvecklats starkt inom elektrifierade bilar och är idag en av de ledande aktörerna i Sverige.

Utmaningen

Positionera sig som bilvarumärket som elektrifierar Sverige – på riktigt.

Utmaningen var att ta en tydlig position som det bilvarumärke i Sverige som elektrifierar Sverige på riktigt. Samt att göra Kia till en naturlig del av Sverige, ett naturligt val för svenskar.

Idén

Synliggöra Kias vägval inför framtiden genom att visa att de lanserat flera laddbara bilar på kort tid.

Båda kampanjerna vill lyfta fram att allt som vi gör påverkar vår omvärld nu och lång tid framöver. Allt från människor till djur och natur berörs. Så att köpa en elbil idag med noll CO2-utsläpp vid körning är en investering i kommande generationer. Det är ett generationsskifte. Och vägval. Framtiden är i våra händer. Första kampanjen lanserade elbilen Kia e-Niro. Andra kampanjen var fokus på Kia e-Soul och bredden av laddbara bilar. Kampanjerna kommunicerade även indirekt att Kia elektrifierar Sverige på riktigt genom att lansera flera laddbara bilar på kort tid.