SWEDEN
En digital saga

En digital saga

Tivoli Köpenhamn

Hur den 170 år gamla nöjesparken i Köpenhamn har blivit en digital förebild, genom marketing automation och skapandet av en trollbindande och genomgående omni-channel-strategi.

Resultatet

Projektet att digitalisera Tivoli i Köpenhamn delades upp i en fyraårsplan och resulterade i en ökning av omsättningen i självbetjäningskioskerna med 44 %, och i en ökning med 41 % av omsättningen i Tivolis onlinebutik.

Utmaningen

Tivoli behövde uppdatera upplevelsen av sitt varumärke till att det skulle uppfattas som mer modernt och digitaliserat.

Tivoli ville dessutom uppdatera sin närvaro online så att den motsvarar nöjesparkens stora personlighet och långa historia – att ha bidragit med nöje och äventyr till människor i Danmark under 170 år.

För att förnya varumärkets onlinenärvaro behövde Tivoli en strategisk partner som kunde hjälpa Tivoli att få ut maximal effekt av deras digitala plattformar och fragmenterade IT-landskap. Från web, mobil, självbetjäningskiosker för försäljning, e-mail och direktreklam till appen – Tivoli behövde en riktig omni-channel-upplevelse som kunde förändra varumärket för att passa den digitala tidsåldern och samtidigt hänföra och inspirera besökare år efter år.

Idén

En sammanhängande upplevelse som tar besökaren från början till slut i sitt möte med Tivoli.

Idén byggde på att väcka liv i själen bakom Tivoli genom att skapa en modern saga omkring besökarens första besök på nöjesparken. Berättelsen skulle berättas ur besökarens perspektiv med utgångspunkt i data och insikter från alla kanaler för att identifiera, bekräfta och personalisera hela upplevelsen för den unika besökaren.

En fyraårig plan för affärsförändringen togs fram i samarbete med Tivolis IT-avdelning, sälj- och marknadsföringsteam för att säkerställa en sammanhängande integration.

Hittills har förändringen bidragit till att Tivolis besökare får en varumärkesupplevelse som skapar en tydlig koppling mellan den fysiska parken och den digitala designen, med hjälp av de detaljer och element som nöjesparken är känd för. Förändringen kommer aldrig att bli helt slutförd, och uppdraget fortsätter ständigt med målsättningen att ge besökarna ett personligt, nutida och magiskt besök i parken.

Tivolis mobila närvaro
Målsättningen för designen av den mobila närvaron, i form av en app, var att den skulle fungera som ett stöd för varumärkesupplevelsen under det fysiska besöket. När besökaren befinner sig utanför parken, lockar appen in dem med veckans evenemangsprogram. När de är inne på Tivoli visar appen dagens program och en karta över parken, för att besökaren enkelt ska kunna hitta vägen till nästa konsert, uppträdande eller guidade tur med Rasmus Nalle.

De senaste uppdateringarna i Tivoli-appen är att den också fungerar som en digital säsongsbiljett, och att kartan har blivit mer interaktiv för att ännu tightare knyta ihop besökarnas upplevelse av parken.

Självbetjäningskiosker
De fysiska självbetjäningskioskerna har byggts på samma plattform som web- och mobillösningarna (Sitecore) och blir därför en del av lösningen för de fysiska och digitala kanalerna.

En förlängd upplevelse
Den positiva upplevelsen förlängs – både innan och efter besöket – med ett omfattande dialogprogram och med nyhetsbrev. Meddelandena är personaliserade och differentierade, till exempel utifrån vad som fångar intresse på hemsidan, status på säsongsbiljetten och besöksfrekvensen i parken.