NORWAY
20 maraton på 20 dager

20 maraton på 20 dager

Right To Play

Isobar bidro til at Right To Play fikk sitt budskap og prosjektet 202020 synlig i over 80 presseklipp og en dekning på 5,9 millioner mennesker. Right To Play nådde også sitt mål om å samle inn 1 million kroner til jenters rett til utdanning i Midtøsten.

The results

PR-innsatsen rundt prosjektet 202020 resulterte i mer enn 80 presseklipp i nasjonale, regionale og lokale medier. 202020 var blant annet toppsak på VG.no i over fire timer på lørdagen hvor Oslo Marathon gikk av stabelen, ble dekket av TV2, NRK (TV, nett og radio) og Nettavisen, og hadde en helside i Aftenpostens papiravis i lørdagsutgaven, samt ble skrevet om i et stort utvalg av lokale og regionale medier. De 80 presseklippene var fordelt på alle plattformer, både print, nett, radio og TV.

Den totale dekningen var på 5 990 036, og hadde en annonseverdi på 11 840 314 – helt elleville tall som gjorde at 202020 og Right To Play nådde ut med sitt budskap til store deler av landet.

Right To Play hadde som mål å samle inn én million kroner til jenters rett til utdanning i Midtøsten, og det målet ble nådd!

The challenge

Isobars oppgave var å skape så mye relevant pressedekning som mulig, både nasjonalt, regionalt og lokalt, for å hjelpe RTP å nå innsamlingsmålet sitt på 1 million kroner.

Right To Play er en veldedig organisasjon som jobber med å forbedre barns skolehverdag i utviklingsland. I 2017 ønsket Right To Play (RTP) å samle inn penger til jenters rett til utdanning i Midtøsten, samt å skape økt oppmerksomhet rundt RTP.

Deres daglige leder i Norge Jimmy Vika, ønsket å bruke seg selv og sin hobby løping til å nå dette målet. Jimmy løp 20 maraton på 20 dager fordelt på 20 steder i Norge (de 19 fylkene + Svalbard), for å samle inn penger gjennom å engasjere bedrifter, lokalmiljøer, kjendiser og politikere. Prosjektet fikk navnet 202020.

Isobars oppgave var å skape så mye relevant pressedekning som mulig, både nasjonalt, regionalt og lokalt, for å hjelpe RTP å nå innsamlingsmålet sitt på 1 million kroner.

At Jimmy skulle gjøre en så stor bragd som 20 maraton på 20 dager for et veldedig formål, var en spennende nyhet. Samtidig visste vi at den redaksjonelle spalteplassen har minket drastisk, og at det som før var «garantert» mediedekning, ikke lenger er det. I tillegg var det en stor utfordring å koordinere mediekontakt med omtrent 150 medier i hele Norge, og distribuere tilpasset tekst og bilder før, under og etter løpene.

The solution

Ideen bak PR-innsatsen var å identifisere, kontakte og koordinere over 150 medier for å skape den synligheten som måtte til for å nå målet.

Ideen bak PR-innsatsen var å identifisere, kontakte og koordinere over 150 medier for å skape den synligheten som måtte til for å nå målet. For å få til dette, og for at alle disse mediene skulle få materiell som var aktuelt for dem, ble det utviklet tilpasset materiell til nasjonale medier, samt til de ulike regionale og lokale mediene.

Vi satt tre hovedbudskaper:

  1. Right To Play er en organisasjon som jobber med å forberede barns muligheter for utdanning i utviklingsland.
  2. 202020 hadde som hensikt å samle inn penger og skape oppmerksomhet rundt jenters rett til utdanning i Midtøsten.
  3. Hvordan man kunne bidra, både som bedrift og individuelt