NORWAY
NSB Sommertoget

NSB Sommertoget

NSB

Isobar la sammen med Carat en innholdsstrategi, og Isobar produserte innhold til NSBs største Content Marketing-satsing noen sinne. 

The results

Artiklene hadde eksepsjonelt høy gjennomsnittlig lesetid – dette er en indikasjon på at innholdet er svært relevant for leserne

Strategien med SEO, Adwords og Facebook var en suksess, artiklene om destinasjonene leverte svært gode resultater de dagene «Sommertoget» var på destinasjonen

Positiv respons i sosiale medier og høyt engasjement på postene i sosiale medier

Strategien for å nå det yngre segmentet var en suksess, og den høyeste gjennomsnittlige lesetiden var i aldersgruppen 18-34 år.

The challenge

Hvordan kunne NSB utnytte engasjementet rundt Sommertoget?

NSB sin utfordring var å skape engasjement rundt NRK sin serie «Sommertoget». NSB var fasilitator for programmet, men siden det var NRK som distribuerte serien, så kunne ikke NSB bruke «Sommertoget» i betalt annonsering, eller kapitalisere på TV-serien. NSB ønsket likevel en kampanje der de kunne utnytte engasjementet og interessen fra serien.

The solution

NSB skapte engasjerende innhold

Sammen med Carat laget Isobar en innholdsstrategi for hvordan NSB kunne høste av interessen rundt «Sommertoget». Løsningen var å lage en landingsside med relevant innhold om alle «Sommertoget» sine destinasjoner, med NSB som avsender. Innholdet ble distribuert med riktig timing og segmentering gjennom «Sommertoget»-perioden, i tillegg til at det også ble laget annet relevant reiseinnhold på den samme landingssiden. Innholdet ble distribuert som native-annonser og gjennom sosiale medier, i tillegg til at alt innhold ble søkemotoroptimalisert og det ble brukt Google Adwords for å trekke trafikk.