NORWAY
Under huden på den norske Millennials

22/06/2017

Under huden på den norske Millennials

Lær deg å forstå norske Millennials 

Vi vet at Millennials er annerledes, og at de har andre bruksmønstre, og derfor er det viktig å tilpasse markedsføringen for å nå denne gruppen.

Men først av alt, hvem er egentlig Millennials? De er født mellom 1980 og 1996 og kalles også for generasjon Y. Gruppen har også noen fellestrekk, slik som at de har høy utdannelse, de er digitalt innfødte, selvbevisste, verdensvante, har høye forventninger og er opptatt av miljø og gode verdier. De kommer snart til å dominere forbrukermarkedet, og det finnes en rekke beskrivelser av gruppen. Men det vanskelige spørsmålet er: hvordan skal vi nå dem og hvordan skal vi tilpasse oss for å nå dem? Gruppen responderer heller ikke nødvendigvis på tradisjonell markedsføring.

Det er mange som har undersøkt og forsket på Millennials, og de fleste er enige om at generasjon Y er annerledes. Det er derimot litt uenighet om forskjellene skyldes livsfase eller generasjon. 


Hva kan du gjøre for å forstå og nå Millennials? 

Meningene er mange, men de fleste er enige om at Millennials er en viktig kundegruppe, og mange bedrifter ønsker å ha dem som lojale kunder. Gruppen kommer til å være pengesterke forbrukere i mange år fremover, og er derfor ansett som viktige å nå. Men for å nå gruppen er det viktig å forså hvem de er, og hva som fungerer for å nå dem gjennom markedsføring. 

Isobar i samarbeid med Carat har i regi av Dentsu Aegis Network gjennomført en omfattende studie om norske Millennials, med fokus på markedsføring. Studien er basert på en markedsundersøkelse med 2.000 respondenter, og Millennials blir sammenlignet med eldre generasjoner. Undersøkelsen tar blant annet for seg temaer som forhold til teknologi, personvern, familie, venner, reklame og medievaner. 


Få seks tiltak for å nå Millennials

Studien viser at det er store forskjeller mellom Millennials og eldre, både på adferd og konsumering. De er blant annet storforbrukere av sosiale medier, de ønsker reklame som er tilpasset deres interesser og de er opptatt av klimaendringer. Om forskjellene er betinget av livsfase eller generasjon er mindre viktig. Det som er viktig er å forstå hvordan vi skal tilpasse vår markedsføring for å treffe de på best mulig måte. Og det er nettopp det denne studien gir deg svar på! Du kan blant annet få seks konkrete tiltak som bør gjøres for å nå Millennials best mulig gjennom markedsføring. 

Vi har sammenstilt våre funn i en powerpoint-presentasjon med grafikk og nøkkelinnsikt. Denne er tilgjengelig for salg, sammen med en gjennomgang av presentasjonen.


Er du interessert i å vite mer om undersøkelsen og funnene?

Ta gjerne kontakt med oss!

Lars Kristiansen - Tlf. 406 03 762 - Lars.Kristiansen@isobar.com

Gregory Gjini - Tlf: 46 07 06 05 - gregory.gjini@isobar.com

Oslo

Latest news