DENMARK

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF HJEMMESIDEN
Disse vilkår og betingelser for brug (‘Vilkår’) styrer brugen af hjemmesiden placeret på http://www.isobar.com/ (‘Hjemmesiden’).  Hjemmesiden leveres af Isobar, en handelsafdeling af Dentsu Aegis London Limited (registreret i England og Wales med registreringsnummer 01939690 og med registrerede kontorer på 10 Triton Street, Regents Place, London NW1 3BF). 

I disse Vilkår refereres der til en individuel besøgende på Hjemmesiden som ‘du/dig’ og der refereres til Isobar som ‘Isobar’, ‘os’ eller ‘vi’. Ved at fortsætte med at bruge Hjemmesiden erklærer du dig indforstået med at være forpligtet af disse Vilkår, i deres nuværende form, og som de måtte blive ændret af Isobar fra tid til anden.  Hvis du ikke accepterer disse Vilkår, skal du straks holde op med at bruge Hjemmesiden.

ÆNDRINGER AF DISSE VILKÅR OG HJEMMESIDEN
Vi kan når som helst foretage ændringer til disse Vilkår ved ændring af denne side. Du bedes holde dig opdateret med indholdet af denne side for at gøre dig bekendt med de ændringer, vi har foretaget, da de er bindende for dig.

Vi vil måske opdatere Hjemmesiden fra tid til anden og kan når som helst ændre indholdet. Vær dog venligst opmærksom på, at indholdet af Hjemmesiden kan være uaktuelt på et hvilket som helst givent tidspunkt, og at vi ikke er forpligtet til at opdatere det. Vi garanterer ikke for, at Hjemmesiden, eller noget af dens indhold, er fri for fejl eller udeladelser.

INFORMATION OFFENTLIGGJORT PÅ HJEMMESIDEN
Vi gør hvad der med rimelighed kan forventes for at sikre, at information offentliggjort på Hjemmesiden er korrekt, men vi garanterer ikke for dens nøjagtighed.  Du bør tage passende skridt til at kontrollere information offentliggjort på Hjemmesiden, før du stoler på den.  Download af materiale fra Hjemmesiden sker for egen risiko, og alt materiale stillet til rådighed via Hjemmesiden stilles til rådighed på en "som det er"-basis. 

VIRUS
Vi garanterer ikke for, at Hjemmesiden er sikker eller fri for virus.

Du er selv ansvarlig for at konfigurere din informationsteknologi, dine computerprogrammer og platform for at kunne få adgang til Hjemmesiden. Du bør bruge din egen software til beskyttelse mod virus.

Du må ikke misbruge Hjemmesiden ved bevidst at indføre virus, trojanere, orme, logiske bomber eller andet materiale, der er ondsindet eller teknologisk skadeligt. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til Hjemmesiden, serveren hvor Hjemmesiden er opbevaret eller nogen anden server, computer eller database, der er forbundet til vores Hjemmeside. Du må ikke angribe vores Hjemmeside via et denial-of-service angreb eller et distribueret denial-of-service angreb. Ved at bryde disse bestemmelser vil du begå en kriminel handling henhørende under Computer Misuse Act 1990 (Loven om computermisbrug 1990). Vi vil rapportere ethvert sådant brud på bestemmelserne til de relevante retshåndhævende myndigheder, og vi vil samarbejde med disse myndigheder ved at afsløre din identitet over for dem. I tilfælde af et sådant brud vil din ret til at bruge Hjemmesiden ophøre øjeblikkeligt.

ANSVAR
Vi stiller Hjemmesiden til rådighed uden nogen form for garantier. Vi garanterer på ingen måde, hverken direkte eller indirekte, at indholdet på denne Hjemmeside er korrekt, fuldstændigt eller opdateret.

Intet i disse Vilkår udelukker eller begrænser vores ansvar for død eller personskade, der opstår på grund af vores uagtsomhed, eller vores fejl eller svigagtige forkerte fremstilling, eller ethvert andet ansvar, der ikke kan udelukkes eller begrænses af engelsk lovgivning.

Vi vil ikke have noget ansvar over for nogen bruger for nogen form for tab eller skade, hverken i kontrakt, erstatning (herunder uagtsomhed), brud på lovbestemte pligter, eller på anden måde, heller ikke hvis forudsigeligt, der opstår ved eller i forbindelse med: brug af, eller manglende evne til at bruge, vores side; eller brug af eller tillid til nogen som helst form for indhold vist på vores side. Hvis du er en forretningspartner skal du især være opmærksom på, at vi ikke vil have ansvaret for tab af profit, salg, forretning eller omsætning; forretningsafbrydelse; tab af forventede besparelser; tab af forretningsmuligheder, goodwill eller omdømme.  Vi vil ikke være ansvarlige for noget indirekte tab eller nogen indirekte skade, eller følgetab eller følgeskade.

Vi vil ikke være ansvarlige for noget tab eller nogen skade forårsaget af virus, distribueret denial-of-service angreb, eller andet teknisk skadeligt materiale, der kan påvirke dit computersystem, dine computerprogrammer, data eller andet proprietært materiale på grund af din brug af vores Hjemmeside eller på grund af, at du har downloaded noget af eller hele indholdet, eller noget fra en hvilken som helst hjemmesiden forbundet til den.

Vi påtager os intet ansvar for indholdet af hjemmesider, der bliver linket til på vores side. Sådanne links skal ikke forstås som en godkendelse af disse linkede hjemmesider fra vores side. Vi vil ikke være ansvarlige for noget tab eller nogen skade, der kan opstå ved din brug af dem.

Vi garanterer ikke, at Hjemmesiden altid vil være til rådighed eller være uafbrudt og forbeholder os retten til at ophæve adgangen til Hjemmesiden uden varsel.

INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER
Vi er ejeren eller licenshaveren af alle intellektuelle ejendomsrettigheder på vores side og alt materiale, der offentliggøres på den.  Disse værker er beskyttet af love og aftaler om ophavsrettigheder over hele verden. Alle sådanne rettigheder er forbeholdt.  Intet i disse Vilkår vil kunne overføre, tildele eller give nogen som helst af disse rettigheder til dig.  Du må ikke reproducere eller anvende billeder, varemærker eller navne vist på Hjemmesiden, andet end til personligt brug, uden skriftlig tilladelse fra ejeren.

Med mindre det specifikt er forbudt ved en meddelelse offentliggjort på en hvilken som helst side, kan du lave en trykt kopi af en hvilken som helst del af Hjemmesiden, som du har behov for til din egen personlige brug, forudsat at du, når du gør det, ikke fjerner eller ændrer varemærke, copyright eller andre proprietære meddelelser, der forefindes på den del af Hjemmesiden. Vores status (og status for en hvilken som helst identificeret bidragyder) som forfattere af indholdet på Hjemmesiden skal altid anerkendes. Du må ikke anvende nogen del af indholdet på vores Hjemmeside til kommercielle formål uden først at indhente en licens til at gøre det fra os eller vores licensgivere.

DATA OG PRIVATLIVSPOLITIK
Isobar forpligter sig til at beskytte dit privatliv.  Se venligst vores Privatlivspolitik for oplysninger om, hvordan vi behandler oplysninger, som du giver os via Hjemmesiden.

TREDJEPARTSHJEMMESIDER
Vi påtager os intet ansvar for indholdet på hjemmesider, der linkes til på vores Hjemmeside eller hjemmesider, hvorfra du har fået adgang til Hjemmesiden. Sådanne links skal ikke forstås som en godkendelse af disse linkede hjemmesider fra vores side. Vi vil ikke være ansvarlige for noget tab eller nogen skade, der kan opstå ved din brug af dem.

VAREMÆRKER
"Isobar" er et EU-registreret varemærke under Dentsu Aegis Network Group.

GENERELT
Disse Vilkår er underlagt engelsk og walisisk ret, og de engelske domstole har eksklusiv jurisdiktion i enhver strid, der opstår af eller i forbindelse med din brug af Hjemmesiden.

I tilfælde af at en del af disse Vilkår findes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige af en domstol med kompetent jurisdiktion, skal en sådan del adskilles fra de resterende vilkår, som alle skal forblive i kraft og fuldt gyldige som tilladt af loven.

Hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende Hjemmesiden eller disse Vilkår, bedes du kontakte os på Legal Department, Dentsu Aegis Network, 10 Triton Street, Regents Place, London NW1 3BF.

Disse Vilkår er senest blevet opdateret den 16. november 2015.