FINLAND
< News

Internet of things - ajatuksia seminaarista ja ohi sen

Internet of Things, IoT, esineiden ja asioiden internet, teollinen internet. Rakkaan lapsen nimi riippuu puhujan näkökulmasta ja IoT Nordic -tapahtuma esitteli läpileikkauksen aiheesta.

IoT:ssa on yksinkertaistaen kyse siitä, että eri laitteet ja koneet pystyvät erilaisia sensoreita tai antureita hyödyntäen aistimaan ympäristöään, viestimään siitä ja/tai toimimaan älykkäästi aistimansa tiedon pohjalta. IoT:n sivutuotteena syntyy valtava määrä dataa, jonka hyödyntämisessä on rajana vain kyky käsitellä sitä. IoT näyttäytyy kuluttajille vielä kivoina gadgetteina ja paikkaansa hakevina innovaatioina, mutta myös konkreettista hyötyä tuovina työkaluina kuten reaaliaikaisina sähkönkulutusmittareina tai IoT-datan mahdollistamina palveluina kuten Uber. Teollisuusyritysten näkökulmasta se kuitenkin parhaillaankin muuttaa perusbisnestä tuotannosta palveluun, haastaen sekä johtamiskulttuurin, tuotetarjooman että markkinoinnin.

Lue koko artikkeli Isobarin blogista.

25/04/2016

Helsinki

News


Latest news

Videomarkkinoinnin tulevat trendit

Dialogistrategian aakkoset

Talentit talteen sisältömarkkinoinnin avulla